Skip to main content

LYONDELLBASELL MAASVLAKTE, CIRCULAR STEAM PROJECT

De nieuwbouw van chemiecomplex LyondellBasell bestaat uit een verbrandingsinstallatie en biologische verwerkingsfabriek van afvalstromen. Het gaat om de reductie van de hoeveelheid afvalwater die vrijkomt bij het productieproces en het opnieuw gebruiken van de zelf opgewekte stoom. In 2020 werd Fox Safety als veiligheidskundige ingehuurd door Engie Services West Industries BV.