Skip to main content

NIEUWBOUW LYONDELLBASELL MAASVLAKTE, WASTE WATER TREATMENT PROJECT

In 2019 werd Fox Safety als veiligheidskundige ingehuurd door hoofdaannemer Bilfinger Tebodin. De voornaamste taak was het houden van HSE inspecties in het veld en coachen van de mensen op de werkvloer.