Skip to main content

Over Vanessa van Swaal

Ik ben Vanessa van Swaal, Hoger Veiligheidskundige (HVK) van beroep. Na jaren als veiligheidskundige gewerkt te hebben in de (petro)chemie, heb ik mij in 2017 als zelfstandig ondernemer gevestigd onder de naam Fox Safety. Sindsdien heb ik als veiligheidskundige een bijdrage geleverd aan diverse mooie projecten. Mijn doel is het voorkomen van bedrijfsongevallen. Bedrijven in de (petro)chemiesector doen een beroep op mij als veiligheidskundige om werknemers op de werkvloer te coachen en werkgevers te adviseren.

ADVIES EN VOORLICHTING

Fox Safety herkent niet alleen organisatorische aspecten, maar ook het menselijk gedrag dat bij het ontstaan van onveilige situaties of ongezonde arbeidsomstandigheden mogelijk een risico kan vormen. Veiligheidskundige zijn betekent een vak uitoefenen. Fox Safety onderscheidt zich door het geven van praktisch advies, dat in het bedrijf of de organisatie vaak eenvoudig te realiseren is. Vanuit deze specifieke deskundigheid kunnen werknemers en werkgevers geholpen worden bij het voorkomen van onveilige situaties, risico’s en bedrijfsongevallen. Werkgevers en werknemers zijn tenslotte sámen verantwoordelijk voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Mocht het onverhoopt toch misgaan op de werkvloer, dan onderzoekt de veiligheidskundige door middel van een ongevalsanalyse wat er precies is gebeurd en welke handelingen hebben geleid tot het bedrijfsongeval. Aansluitend volgt een praktisch advies hoe toekomstige bedrijfsongevallen en onveilige situaties beperkt of zelfs helemaal voorkomen kunnen worden.

ARBO- EN VEILIGHEIDSKUNDIGE

Fox Safety
De Arbowet verplicht u om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren. U legt dan schriftelijk vast welke risico’s uw medewerkers op het werk lopen. Evenals uw risicobeperkende maatregelen plus de risico’s voor bijzondere categorieën werknemers. Fox Safety is als veiligheidskundige gespecialiseerd in veiligheidsbeleid, arbeidsomstandigheden en het uitvoeren van risico-inventarisaties en -evaluaties op de werkvloer. Er wordt onderzocht en geanalyseerd op welke manier risico’s binnen bedrijven en organisaties beheerst kunnen worden. Door het tijdig herkennen van risico’s, kan de veiligheidskundige een deugdelijk veiligheidsbeleid formuleren. Het opstellen van veiligheidsrapportages en het op de hoogte zijn en blijven van wet- en regelgeving behoort uiteraard ook tot de taken van de veiligheidskundige.

HSE-inspecties en VGM beleid in de (petro)chemie

Een belangrijke taak van de veiligheidskundige is het houden van HSE inspecties in het veld. HSE staat voor Health, Safety and Environment, oftewel gezondheid, veiligheid en milieu. In het Nederlands spreken we over VGM. HSE of VGM verwijst naar het beleid binnen een organisatie waarmee voldaan wordt aan de eisen en/of wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden, waaronder veiligheid, gezondheid en milieu. Fox Safety voert als veiligheidskundige HSE inspecties uit in met name de (petro)chemiesector en rapporteert over de bevindingen. Vervolgens worden werkgevers en medewerkers gecoacht en geadviseerd over het naleven van veiligheids-, gezondheids- en milieuregels en voorschriften op locatie. Fox Safety kan een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling en implementatie van een samenhangend HSE-beleid van hoge kwaliteit in met name (petro)chemie sectoren.